„Cenospheres Trade & Engineering”  S.A. (wcześniej „Kazsphere S.A.") powstała w 2013 r.  w celu przetwarzania oraz sprzedaży mikrosfery wydobywanej w Kazachstanie.                     

„Cenospheres Trade & Engineering” S.A. jest właścicielem kazachskiej spółki „Kazsphere”  LLP, pozyskującej mikrosferę z lagun osadczych znajdujących się przy elektrociepłowniach spalających węgiel kamienny . Wydobycie odbywa się przy użyciu własnej, skonstruowanej w Polsce, innowacyjnej instalacji.

Nasza mikrosfera charakteryzuje się bardzo wysoką jakością, białym i jasno szarym kolorem oraz brakiem zanieczyszczeń, a zawierane przez nas umowy na jej wydobycie  gwarantują naszym klientom stałe dostawy najlepszego produktu i długoterminową współpracę.

Dzięki własnej, przemysłowej, linii służącej do suszenia, frakcjonowania i pakowania cenosfery zlokalizowanej pod Warszawą, jesteśmy w stanie dostarczyć końcowy produkt – wysuszoną cenosferę – zgodny z wymaganiami  każdego klienta.

We wszystkich obszarach naszej działalności  ściśle współpracujemy z najlepszymi  w Polsce, Kazachstanie i Rosji ośrodkami naukowo-badawczymi, gwarantując doskonałą jakość naszego produktu.

Założycielami i akcjonariuszami CTE S.A. są firmy i osoby fizyczne z Polski i Kazachstanu.

 

Od początku działalności CTE S.A. skupia się na:

  • Poszukiwaniu atrakcyjnych złóż mikrosfery zlokalizowanych w lagunach osadczych przy elektrowniach i  elektrociepłowniach w Kazachstanie
  • Opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii przetwarzania i uszlachetniania mikrosfery
  • Rozwijaniu kanałów sprzedaży końcowych produktów