2015

Raporty bieżące 2015

Raport nr 30 z dnia 14.12.2015: Zawieszenie subskrybcji akcji serii D

Raport nr 29 z dnia 07.12.2015: Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje

Raport nr 28 z dnia 07.12.2015: Negocjacje znaczących umowów handlowych

Raport nr 27 z dnia 30.11.2015: Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii D

Raport nr 26 z dnia 25.11.2015: Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D – harmonogram oferty

Raport nr 25 z dnia 25.11.2015: Spłata pożyczek

Raport nr 24 z dnia 25.11.2015: Emisja i przydział obligacji serii A

Raport nr 23 z dnia 23.11.2015: Negocjacje znaczącej umowy handlowej

Raport nr 22 z dnia 17.11.2015: Negocjacje znaczącej umowy handlowej

Raport nr 21 z dnia 17.11.2015: Otrzymanie istotnego zamówienia handlowego

Raport nr 20 z dnia 17.11.2015: Treść uchwał podjętych na NWZ dn. 17.11.2015 r.

Raport nr 18 z dnia 13.11.2015: Uzupełnienie prognozy finansowej z dnia 03.11.2015

Raport nr 17 z dnia 03.11.2015: Prognoza wyników finansowych na rok 2015 i 2016

Raport nr 16 z dnia 21.10.2015: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A. na dzień 17 listopada 2015 r.

Raport nr 15 z dnia 14.10.2015: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Raport nr 14 z dnia 03.09.2015: Współpraca z GeoMining Group LLP w zakresie wydobycia i handlu cenosferą.

Raport nr 12 z dnia 20.07.2015: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Raport nr 11 z dnia 16.07.2015: Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu.

Raport nr 10 z dnia 30.06.2015: Treść uchwał podjętych na ZWZ dn. 30.06.2015 r.

Raport nr 9 z dnia 12.06.2015: Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad Dobrych Praktyk

Raport nr 8 z dnia 04.06.2015: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A, A1, B i C na rynku NewConnect

Raport nr 7 z dnia 03.06.2015: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport nr 6 z dnia 28.05.2015: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A, A1, B i C na rynku NewConnect

Raport nr 5 z dnia 27.05.2015: Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do obrotu na rynku NewConnect

Raport nr 3 z dnia 12.05.2015: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Raport nr 2 z dnia 28.04.2015: Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Raport nr 1 z dnia 28.04.2015: Uzyskanie dostępu do systemu EBI