2016

Raport nr 32 z dnia 22.11.2016: Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA z dn. 22.12.2016 r.

Raport nr 31 z dnia 22.11.2016: Treść uchwał podjętych na NWZA dn. 22.12.2016 r.

Raport nr 30 z dnia 25.11.2016: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Raport nr 29 z dnia 14.11.2016: Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku

Raport nr 28 z dnia 10.11.2016: Rezygnacja Wiceprezesa

Raport nr 27 z dnia 12.08.2016: Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku

Raport nr 26 z dnia 28.06.2016: Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport nr 25 z dnia 28.06.2016: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport nr 24 z dnia 28.06.2016: Treść uchwał podjętych na ZWZ dn. 28.06.2016 r.

Raport nr 23 z dnia 16.06.2016: Powołanie Członka Zarządu

Raport nr 22 z dnia 16.06.2016: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport nr 21 z dnia 01.06.2016: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2016 r.

Raport nr 20 z dnia 01.06.2016: Rezygnacja Członka Zarządu i planowane zmiany w Zarządzie Emitenta

Raport nr 16 z dnia 26.04.2016: Odstąpienie od oferty publicznej akcji serii D

Raport nr 15 z dnia 21.04.2016: Przydział obligacji na okaziciela serii B

Raport nr 14 z dnia 20.04.2016: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w I kwartale 2016 r.

Raport nr 13 z dnia 11.04.2016: Pozytywna ocena procedur zarządzania i jakości

Raport nr 10 i 12 z dnia 30.03.2016: Informacja o nowych terminach Oferty Publicznej

Raport nr 9 i 11 z dnia 30.03.2016: Uchwała o emisji obligacji serii B

Raport nr 7 z dnia 29.01.2016: Informacja o nowych terminach Oferty Publicznej

Raport nr 6 z dnia 29.01.2016: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport nr 5 z dnia 21.01.2016:Zawarcie znaczącej umowy handlowej

Raport nr 4 z dnia 20.01.2016: Korekta prognozy ze sprzedaży w 2015 roku

Raport nr 3 z dnia 20.01.2016: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w IV kwartale 2015

Raport nr 2 z dnia 20.01.2016: Otrzymanie znaczącego zamówienia handlowego

Raport nr 1 z dnia 11.01.2016: Negocjacje dotyczące przejęcia producenta mikrosfery