Cenospheres Trade & Engineering SA publikuje pierwsze wyniki jako spółka giełdowa

17 Sierpnia 2015

W I półroczu 2015 r. Grupa CTE wygenerowała 0,66 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 1,03 mln zł rok wcześniej. Strata na poziomie operacyjnym w tym samym okresie wyniosła 1,11 mln zł. vs. - 0,70 mln zł w analogicznym okresie 2014 r. Ponadto spółka odnotowała 1,19 mln zł straty netto (0,71 mln zł straty netto w I półroczu 2014 r.). Podkreślić jednak należy, że od 2015 r. firma działa w nowym modelu biznesowym polegającym na sprzedaży pozyskanej przez spółkę zależną w Kazachstanie i wysuszonej we własnym zakładzie w Pasiecznie mikrosfery, natomiast w zeszłym roku CTE bezpośrednio sprzedawało nieprzetworzony mokry surowiec sprowadzany z Kazachstanu. 

Głównym celem CTE na 2015 r. jest utrzymywanie stabilnego poziomu kosztów, oraz utrwalenie zachodzących w spółce dynamicznych zmian w celu stworzenia podstaw do dalszego rozszerzenia skali działalności, które powinno zacząć się od uruchomienia w 2016 r. kolejnych inwestycji. Wg. szacunków zarządu roczny potencjał laguny w Kazachstanie przeznaczonej do poławiania mikrosfery wynosi obecnie 4-5 tys. ton surowca rocznie. W przypadku wyczerpania tych mocy, spółka zamierza rozszerzyć ją o kolejną instalację – co potrwałoby maksymalnie 3 miesiące, pochłaniając ok. 200 tys. zł. Natomiast zakład w Piasecznie dysponuje na tę chwilę mocami produkcyjnymi na poziomie ok. 10 tys. ton rocznie i też może zostać szybko rozbudowany w razie wystąpienia takiej potrzeby.

- Był to pierwszy kwartał, kiedy CTE funkcjonuje po wdrożeniu docelowego modelu biznesowego polegającego na sprzedawaniu mikrosfery osuszanej we własnym zakładzie, co pozwala osiągać większą rentowność biznesu. W marcu 2015 r. uruchomiona została instalacja przemysłowa w Piasecznie, co skutkowało jednorazowym wydatkiem inwestycyjnym, który wpłynął na zwiększenie kosztów w I półroczu 2015 r. Dodatkową presję na kwartalne wyniki wywarł również wzrost kosztów wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników produkcji. – komentuje Jarosław Bronowski, Prezes Zarządu CTE. – Planujemy sprzedać w tym roku ok. 2 tys. ton mikrosfery, intensywnie zwiększając ten wolumen w kolejnych latach, m.in. poprzez wyjście na nowe rynki eksportowe.  – dodaje.

Ponadto spółka przy wsparciu polskich ośrodków akademickich zamierza w przyszłości tworzyć innowacyjne produkty powstałe na bazie mikrosfery, na rozwój których mogłyby być przeznaczone  środki z unijnych funduszy. CTE zamierza być aktywnym partnerem i doradcą własnych klientów, budując w ten sposób silne relacje biznesowe oraz uzyskując wyższe poziomy marżowości.

« powrót