CTE ma kolejnych kontrahentów i listy intencyjne na sprzedaż mikrosfery o wartości ok. 15 mln zł

23 Listopada 2015

Spółka podpisała porozumienie z partnerami biznesowymi w sprawie nowych kontraktów na sprzedaż mikrosfery. Wśród potencjalnych odbiorców jest producent materiałów ognioodpornych oraz producent konstrukcji kompozytowych.

CTE zacieśnia współpracę z kolejnymi kontrahentami z Unii Europejskiej. Łączny wolumen potencjalnych kontraktów wynikających z listów intencyjnych podpisanych w ostatnim okresie sięga 4 tys. ton.

- Podpisane listy intencyjne to krok milowy w negocjacjach z potencjalnymi partnerami. Jest to efekt naszej całorocznej pracy związanej z poszukiwaniem nowych Klientów, która obejmowała kilkumiesięczne rozmowy oraz testy naszej mikrosfery oraz produktów finalnych tworzonych na jej bazie. Większość kontrahentów pozytywnie ocenia jakość i parametry oferowanej przez nas mikrosferę, a z czterema z nich podpisaliśmy ostatnio listy intencyjne. – powiedział Jarosław Bronowski, Prezes CTE.

Spółka podpisała listy intencyjne z kontrahentami zagranicznymi, w tym m.in. niemieckim Tropag oraz polską firmą BELLA Zakłady Kompozytów – producentem m.in. szkieletów statków, pociągów i pojazdów specjalnych. Łączna przewidywana możliwa wartość kontraktów z tymi partnerami to ok. 15 mln zł.

- Wierzymy, że podpisane listy intencyjne szybko przełożą się na konkretne umowy zakupu mikrosfery. Prowadzimy również rozmowy z kolejnymi koncernami w sprawie umów na dostawę mikrosfery w przyszłym roku. – dodał Jarosław Bronowski.

CTE w marcu br. uruchomiło przemysłową linię do suszenia mikrosfery w zakładzie pod Warszawą. Był to najważniejszy etap rozpoczęcia pełnej działalności operacyjnej. Zgodnie z opublikowaną prognozą, w tym roku Grupa CTE ma osiągnąć 3 mln zł przychodów, natomiast w przyszłym już 19,1 mln zł.

Cenosfera to półprodukt wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, m.in. produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych itd. CTE pozyskuje wysokiej jakości cenosferę z laguny przy elektrociepłowni w Karagandzie. Dzięki podpisanej w sierpniu br. umowie z GeoMining Spółka uzyskała dostęp do laguny w Astanie, co zapewnia dywersyfikacje dostępu do cenosfery oraz umożliwia pozyskiwanie surowca również w trakcie zimy.

« powrót