CTE publikuje cenę emisyjną i rozpoczyna zapisy na akcje

1 Grudnia 2015

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering (CTE) ustalił cenę emisyjną nowych akcji serii D na 7,25 zł. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ok. 4,7 mln zł. Zapisy na akcje rozpoczynają się 1 grudnia i potrwają do 8 grudnia.                 W ramach Oferty spółka zamierza wyemitować do 650 tys. nowych akcji.

Kapitał Spółki dzieli się aktualnie na 3.000.000 akcji. Wielkość oferty wyniesie 650.000 akcji zwykłych na okaziciela, wobec czego po przeprowadzeniu oferty nowe akcje będą stanowić 17,8 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczny głosów na WZA. Od 26 do 30 listopada trwała budowa księgi popytu, w wyniku której ustalono cenę emisyjną nowych akcji.

- W ostatnim tygodniu spotkaliśmy się z inwestorami, którzy pozytywnie ocenili perspektywy spółki i wyrazili chęć nabycia naszych akcji. Jestem zadowolony z tych spotkań i liczę na dobry odzew w trakcie zapisów. Cena, na którą się zdecydowaliśmy jest wypadkową zainteresowania inwestorów, obecnej sytuacji na rynku akcji oraz bardzo dobrych perspektyw Spółki – powiedział Jarosław Bronowski, Prezes CTE.

Cena emisyjna zawiera 26 proc. dyskonta wobec bieżącej wyceny rynkowej. Cena zamknięcia na sesji w dniu publikacji ceny emisyjnej wyniosła 9,80 zł. Oferującym w procesie IPO jest Dom Maklerski Capital Partners, a w skład konsorcjum wchodzą również Dom Maklerski BOŚ, Niezależny Dom Maklerski oraz Q Securities.

Spółka planuje pozyskać środki na prace badawcze nad produktami innowacyjnymi, rozbudowę kanałów sprzedaży i zabezpieczenie dostępności surowca oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.

- Kontynuacja dynamicznego rozwoju Spółki wymaga dodatkowego finansowania. W ostatnich tygodniach intensywnie pracowaliśmy nad finalizacją negocjacji z kontrahentami, czego efektem są listy intencyjne. Obecnie pracujemy już nad szczegółowymi warunkami umów. W tym świetle opublikowana prognoza jest konserwatywna, a wycena spółki atrakcyjna. – dodaje Jarosław Bronowski, Prezes CTE.

Środki pozyskane w wyniku emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności poprzez rozwój sprzedaży na nowych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu oraz kontynuację prac nad uszlachetnianiem i innowacyjnym zastosowaniem mikrosfery.

W ostatnich tygodniach spółka podpisała listy intencyjne i zamówienia z nowymi kontrahentami na sprzedaż mikrosfery o wartości ok. 15 mln zł. Spółka sprzedaje mikrosferę w kraju oraz ją eksportuje. Wśród firm, z którymi CTE podpisało listy intencyjne są m.in. niemiecki Tropag, polska BELLA Zakład Kompozytów oraz hiszpańska spółka dostarczająca surowce dla różnych gałęzi przemysłu.

- Pracujemy nad rozszerzeniem bazy klientów. Nasza mikrosfera spotyka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych kontrahentów. W celu zwiększenia sprzedaży wysokomarżowych produktów, rozwijamy również nowe, zaawansowane produkty na bazie naszej mikrosfery. – dodaje Jarosław Bronowski.

CTE pracuje nad rozwojem innowacyjnych produktów wykorzystujących właściwości mikrosfery. W tym zakresie współpracuje z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Na początku listopada Zarząd CTE opublikował prognozę finansową na lata 2015-16. W przyszłym roku spółka osiągnie 19,1 mln zł przychodów oraz 3,1 mln zł zysku netto.

« powrót