CTE uzyskało dostęp do nowego złoża w Kazachstanie

2 Września 2015

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) podpisało umowę z GeoMining Group LPP, dzięki czemu Spółka uzyskała dostęp do nowego złoża cenosfery. Pozyskania surowca z laguny w Astanie (Kazachstan) zapewni dywersyfikacje źródeł pozyskiwania surowca. Umowa umożliwia rozszerzenie współpracy  w zakresie pozyskiwania cenosfery z kolejnych złóż w południowym Kazachstanie oraz w innych państwach Azji Środkowej.

Podpisana 31 sierpnia 2015 r. umowa określa zasady współpracy przy poszukiwaniu nowych źródeł pozyskania cenosfery oraz bezpośrednich umów na zakup cenosfery ze źródeł do których dostęp ma GeoMining. Umowa przewiduje również możliwość współpracy przy przerobie cenosfery, rozwoju technologii do jej separacji.

- Kontrakt ma dla nas strategiczne znaczenie, pozwoli zdywersyfikować źródła pozyskiwania cenosfery oraz pozyskiwać surowiec również w trakcie zimy. Dzięki tej umowie uzyskamy dostęp do cenosfery z laguny w Astanie, a w przyszłości możliwe jest rozszerzenie współpracy o inne laguny. – powiedział Jarsław Bronkowski, Prezes Cenospheres Trade & Engineering.

Jakość cenosfery, czyli jej skład chemiczny oraz wynikające z niego właściwości zostały przez Spółkę sprawdzone w polskim laboratorium i nie odbiegają od jakości cenosfery pozyskiwanej obecnie przez Spółkę.

- W swojej działalności skupiamy się na pozyskiwaniu i handlu cenosferą wysokiej jakości. W celu zapewnienia naszym klientom jak najlepszego produktu prowadzimy również prace badawcze związane z opracowaniem innowacyjnych metod poławiania, suszenia oraz uszlachetniania cenosfery – dodał Jarosław Bronkowski.

Umowa z Partnerem została zawarta na warunkach rynkowych, na okres 3 lat z możliwością automatycznego przedłużenia.

« powrót