Debiut CTE na NewConnect

9 Czerwca 2015

9 czerwca 2015 r. CTE zadebiutowało na NewConnect. Spółka jako pierwsza debiutuje na „odświeżonym” rynku, który w celu zwiększenia zaufania i transparentności swojej działalności dla wszystkich grup inwestorów, wstąpił od 25 maja 2015 r. w nową ważną fazę rozwój – NewConnect 2.0. CTE jest drugą spółką z branży notowaną na warszawskiej giełdzie.

Spółka weszła na rynek kapitałowy bez sprzedaży swoich akcji w ofercie publicznej, jednak do tej pory spółka dwukrotnie emitowała nowe akcje w trybie oferty prywatnej w celu sfinansowania budowy nowoczesnej instalacji do poławiania mikrosfery z laguny przy elektrowni w Karagandzie oraz budowy zautomatyzowanej linii do suszenia i frakcjonowania mikrosfer w zakładzie pod Warszawą. Uruchomienie zakładu umożliwiło rozpoczęcie sprzedaży produktów do finalnych klientów Spółki.

- Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku publicznym umożliwi wycenę Spółki i pozwoli inwestorom bliżej poznać model naszego biznesu. Cieszy nas również to, że jako pierwsi zadebiutujemy po otwarciu tzw. NewConnect 2.0, rynku, który połączy w sobie wszystkie dotychczasowe zmiany, wprowadzone przez Zarząd GPW w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycji i ulepszenia wiarygodności biznesowej notowanych spółek - co idealnie odpowiada naszej wizji. Jednym z naszych podstawowych celów było wejście CTE na giełdę w maksymalnie szybkim terminie po rozpoczęciu działalności operacyjnej, gdyż chcemy stworzyć wizerunek przejrzystej firmy, która otwarcie komunikuje się z inwestorami i spełnia wszystkie kryteria dobrych praktyk stosowanych przez emitentów. – powiedział Jarosław Bronowski, Prezes CTE.

- Mamy nadzieję, że przedstawiona przez nas strategia rozwoju w zakresie zwiększenia sprzedaży i wzrostu potencjału mocy produkcyjnych w najbliższych latach napotka wielkie zainteresowanie inwestorów, a pozyskane w niedawnych emisjach środki pomogą nam dynamicznie i konsekwentnie rozwijać skalę działalności. W branży mikrosfer kluczowym kryterium sukcesu jest dostęp do surowca, którego występowanie jest bardzo ograniczone. Nadające się do wykorzystania przemysłowego mikrosfery w praktyce można pozyskać jedynie z niektórych elektrowni znajdujących się głównie w Kazachstanie i Rosji, w mniejszym stopniu w Chinach i na Ukrainie. Nasz biznes budowany jest w oparciu o liczne źródła surowca w Kazachstanie, dostępem do których dysponuje lokalna spółka Kazsphere TOO, będąca podmiotem zależnym w 100% od CTE. Natomiast gwarancja ciągłości dostaw oparta jest na zawartych umowach oraz doskonałych lokalnych relacjach zbudowanych z udziałem kazachskich akcjonariuszy spółki. – powiedział Marcin Łuniewski, Wiceprezes CTE.

Potencjał dostaw surowca od kazachskich kontrahentów szacowany jest na ok. 50 tys. ton rocznie. Natomiast moce produkcyjne Spółki w chwili obecnej wynoszą ok. 10 tys. ton rocznie - taką wydajnością dysponuje zakład w Piasecznie. Zdolności instalacji wydobywczej w Kazachstanie wynoszą w tym momencie ok. 3 tys. ton rocznie i mogą zostać zwiększone 4-krotnie w 3-miesięcznym terminie, inwestycja ta pochłonęłaby ok. 600 tys. zł. Instalacja została zaprojektowana i wykonana na zlecenie CTE m.in. przy udziale pracujących dla spółki inżynierów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mimo zastosowania nowatorskich rozwiązań, uruchomienie w kwietniu 2014 r. pierwszej instalacji w Karagandzie oraz osiągnięcie zakładanej wydajności i stabilności pracy urządzeń przebiegło zgodnie z planem.

- Biznes CTE budujemy w sposób przemyślany, stopniowo. W tym kwartale rozpoczęliśmy działania sprzedażowe. Trudno więc dzisiaj jeszcze precyzyjnie oszacować poziom sprzedaży w bieżącym roku, gdyż jest ona uzależniona od tempa prac z poszczególnymi klientami. Widzimy jednak duży potencjał, gdyż klienci z którymi dzisiaj prowadzimy negocjacje, w perspektywie 2–3 lat są zainteresowani dostawami towaru w ilości 4-krotnie przekraczającej nasze obecne moce produkcyjne. W miarę rozwoju sprzedaży podejmiemy decyzję o uruchomieniu dodatkowych modułów do poławiania mikrosfer w Kazachstanie i kolejnej linii do suszenia i frakcjonowania w Polsce. Te inwestycje jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu jednego kwartału. Natomiast nie chcemy budować firmy, która będzie tylko suszyć i frakcjonować mikrosfery, jak robią to inni gracze na tym rynku. Zamierzamy być aktywnym partnerem i doradcą naszych klientów i na tej podstawie budować silne relacje biznesowe oraz uzyskiwać wyższe marże. Dodatkową korzyścią wynikającą z naszego zaangażowania w rozwijanie innowacji jest współfinansowanie naszych inwestycji i projektów ze środków unijnych, co dodatkowo zwiększa wartość dla akcjonariuszy. – dodał Jarosław Bronowski.

Połowę akcjonariatu CTE stanowią założyciele Spółki, którzy wnieśli do niej udziały w kazachskiej Kazsphere TOO, stanowiącej gwarancję dostępu do surowca. Pozostali akcjonariusze obejmowali akcje w dwóch rundach finansowania. Spółka wchodzi na rynek NewConnect bez przeprowadzania kolejnej emisji akcji.

« powrót