Negocjacje znaczących umów handlowych

7 Grudnia 2015

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering SA przekazał do publicznej wiadomości informacje o prowadzonych negocjacjach w sprawie zawarcia ramowych umów handlowych ze strategicznymi partnerami na Dalekim Wschodzie.

CTE S.A. podpisała porozumienie (Memorandum of Understanding) z południowokoreańską spółką, zajmującą się dystrybucją materiałów do produkcji przemysłowej w Korei Południowej oraz innych krajach regionu Azji Południowo-Wschodniej. Zgodnie z treścią podpisanego porozumienia, strony zawrą osobne kontrakty na dostawę mikrosfery oferowanej przez CTE S.A. na rynki, na których działa partner południowokoreański, a także będą prowadzić współpracę przy rozwoju nowych produktów opartych na mikrosferze, które będą oferowane na rynkach w tym regionie.

Ponadto CTE S.A. prowadzi zaawansowane negocjacje z dużym przemysłowym koncernem japońskim, który potencjalnie zostanie drugim strategicznym partnerem handlowym Spółki na Dalekim Wschodzie. O przebiegu tych negocjacji Zarząd CTE A.S. będzie informował w kolejnych raportach bieżących. Łączna wielkość sprzedaży, jaką CTE S.A. oczekuje osiągnąć na rynkach Dalekiego Wschodu, w wyniku kooperacji z wspomnianymi partnerami w 2016 r., wynosi ok. 2,5 tys. ton

« powrót