Rusza Oferta Publiczna nowych akcji serii D

27 Listopada 2015

Cenospheres Trade & Engineering opublikowało Memorandum Informacyjne w związku z ofertą publiczną, której wartość może wynieść 5,2 mln zł. Spółka zamierza pozyskać środki na prace badawcze nad produktami innowacyjnymi, zwiększenie mocy produkcyjnych, rozbudowę kanałów sprzedaży oraz zabezpieczenie dostępności surowca. Inwestorom zostanie zaoferowane 650 tys. akcji serii D. Widełki cenowe na potrzeby budowy Księgi Popytu zostały wyznaczone na 6 zł – 8 zł za akcję.

Zapisy dla inwestorów rozpoczną się we wtorek 1 grudnia i będą trwały do 8 grudnia. Budowa Księgi Popytu odbędzie się między 26 listopada a 30 listopada, kiedy też zostanie opublikowana cena emisyjna. Cena maksymalna zawiera 10% dyskonto od bieżącej wyceny rynkowej. Cena zamknięcia na sesji w dniu publikacji Memorandum Informacyjnego wyniosła 8,89 zł.

- Dynamiczny rozwój Spółki wymaga pozyskania dodatkowego finansowania. W ostatnich tygodniach informowaliśmy o istotnych umowach, których realizacja pozwoli na wypracowanie ponad 3 mln zł zysku w 2016 r. W tym świetle wycena w górnej granicy widełek wydaje się bardzo atrakcyjna i z rozmów z inwestorami wynika, że jest ona realna. – mówi Jarosław Bronowski, Prezes CTE.

Spółka sprzedaje wyłącznie nowo emitowane akcje, a środki z emisji mają zostać przeznaczone na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Dzięki tym środkom spółka będzie mogła zrealizować zapowiedziane duże kontrakty sprzedażowe poprzez zabezpieczenie dostępności surowca i możliwości jego przetworzenia do suchej i frakcjonowanej mikrosfery.

- Wśród nowych produktów, nad którymi pracujemy, widzimy szczególnie duży potencjał w produkcji innowacyjnych sorbentów na bazie mikrosfery, które mają zastosowanie przy usuwaniu zanieczyszczeń na zbiornikach wodnych. Będzie to jeden z kierunków rozwoju naszych produktów. – dodaje Jarosław Bronowski, Prezes CTE.

Pozyskane środki Spółka przeznaczy również na kontynuację prac nad uszlachetnianiem i innowacyjnym zastosowaniem mikrosfery oraz na rozszerzenie geograficznej działalności, m.in. o rynki Bliskiego Wschodu.

W ostatnich tygodniach Spółka podpisała listy intencyjne i zamówienia z nowymi kontrahentami na sprzedaż mikrosfery o wartości ok. 15 mln zł. CTE chce sprzedawać mikrosferę do krajowych, jak i zagranicznych partnerów. Wśród firm, z którymi CTE podpisało listy intencyjne są m.in. niemiecki Tropag, polska BELLA Zakład Kompozytów oraz hiszpańska spółka dostarczająca surowce dla różnych gałęzi przemysłu.

- Pracujemy nad rozszerzeniem bazy klientów. Nasza mikrosfera spotyka się z dobrym odbiorem i pozytywnie przechodzi testy jakości potencjalnych kontrahentów. Pracujemy również nad zwiększeniem sprzedaży mikrosfery poprzez wprowadzanie nowych, zaawansowanych produktów, na bazie pozyskiwanej przez nas mikrosfery. – dodał Jarosław Bronowski.

CTE pracuje nad rozwojem innowacyjnych produktów wykorzystujących właściwości mikrosfery. W tym zakresie współpracuje z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Na początku listopada Zarząd CTE opublikował prognozę finansową na lata 2015-16. W przyszłym roku spółka osiągnie 19,1 mln zł przychodów oraz 3,1 mln zł zysku netto.

- W obecnym roku rozpoczynaliśmy pełną działalność operacyjną oraz pracowaliśmy nad pozyskaniem Klientów i rozwojem nowych produktów. Efekty tej pracy będą widoczne w wynikach osiągniętych w przyszłym roku. Już zaczynamy realizację poważnych zamówień, które będą widoczne w wynikach czwartego kwartału. – tłumaczy Jarosław Bronowski.

« powrót