Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje serii D

7 Grudnia 2015

Zarząd Cenospheres Trading & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2015 roku podjął decyzję o wydłużenia zapisów na akcje w ramach oferty publicznej 650 000 akcji serii D.

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia nowy harmonogram zapisów w ramach oferty publicznej:

• 1-14 grudnia 2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów

• 15 grudnia2015 r. – zamkniecie Oferty, przydział akcji

« powrót