Zawieszenie subskrypcji akcji

14 Grudnia 2015

Zarząd Cenospheres Trading & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 roku podjął decyzję o zawieszeniu publicznej subskrypcji akcji serii D Spółki.

Przyczyną zawieszenia subskrypcji jest aktualna niekorzystna sytuacja na rynku kapitałowym.

Środki finansowe wpłacone przez dotychczasowych inwestorów tytułem objęcia akcji serii D zostaną zwrócone w ciągu 2 dni roboczych.

Zarząd informuje niniejszym, że nowe terminy Oferty Publicznej zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 31 stycznia 2016 r.

« powrót