Znaczący wzrost sprzedaży CTE w III kwartale 2015 r.

16 Listopada 2015

CTE opublikowało wyniki finansowe osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. Skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 185 tys. zł, co oznacza wzrost o 11,9% wobec okresu porównawczego w roku ubiegłym. W całym roku Grupa planuje 3 mln zł  przychodów ze sprzedaży.

W samym III kwartale przychody wyniosły 522 tys. zł, wobec 24 tys. zł w okresie porównywalnym. W okresie od stycznia do września br. Grupa CTE, przetwarzająca mikrosferę zanotowała 2 123 tys. zł straty netto, wobec 1 110 tys. zł straty w tym samym okresie roku ubiegłego. Było to spowodowane kosztami działalności CTE związanymi z uruchomieniem linii przemysłowej, badaniami i rozwojem produktów innowacyjnych oraz kosztami pozyskania nowych klientów.

- W tym roku rozpoczęliśmy pełną działalność operacyjną, co wiązało się z wydatkami inwestycyjnymi na stworzenie linii do suszenia cenosfery oraz kosztami pozyskania nowych klientów, w tym dostarczenia próbek towaru oraz współuczestnictwa w testach cenosfery i produktów finalnych. – komentuje Jarosław Bronowski, Prezes CTE.

Przemysłowa linia do suszenia cenosfery została uruchomiona w marcu br., wcześniej CTE korzystało z linii testowej oraz sprzedawało mikrosferę mokrą.

- Rozmowy z nowymi partnerami idą w dobrym kierunku, nasz produkt jest bardzo dobrze odbierany  i wkrótce spodziewamy się finalizacji znaczących, długoterminowych kontraktów. Efekty tych działań będą widoczne w wynikach finansowych przyszłego roku. – dodaje Bronowski.

W III kwartale CTE kontynuowało prace związane z rozwojem produktów innowacyjnych opartych na pozyskiwanej cenosferze oraz prowadziło działania zmierzające do rozpoczęcia sprzedaży cenosfery w krajach Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu.

- W sierpniu podpisaliśmy ważną umowę o współpracy z GeoMining, która daje nam dostęp do laguny w Astanie oraz reguluje przyszłą współpracę w zakresie dostępu do kolejnych źródeł surowca. – powiedział Jarosław Bronowski.

« powrót