Informacja o wyniku sprzedaży w IV kwartale 2015 roku oraz korekta prognozy dla 2015 roku

20 Stycznia 2016

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie podał do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej w IV kwartale 2015 roku oraz poinformował o korekcie prognozy finansowej na koniec 2015 roku.

Wartość sprzedaży zrealizowanej w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosła  367 tyś.PLN.

Prognoza przychodów ze sprzedaży w  2015 roku Grupy Kapitałowej Cenospheres Trade & Engineering (dalej „Grupa CTE”) przedstawia się następująco:

- przychody ze sprzedaży pierwotnie – 2 968 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży po korekcie – 1 539 tys. PLN

Mniejsza od zakładanej w pierwotnej prognozie sprzedaż wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji zamówień do istotnych odbiorców Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że wobec niższych od pierwotnie planowanych kosztów działalności w IV kwartale 2015 r. brak realizacji zakładanych przychodów nie wpłynął na zmniejszenie planowanego wyniku netto. W związku z tym Emitent podtrzymuje prognozę wyniku netto Grupy CTE na rok 2015.

W związku z rozpoczęciem realizacji dostaw do klientów zaplanowanych na rok 2016, Emitent podtrzymuje także prognozy sprzedaży i wyniku netto na rok 2016:

- przychody ze sprzedaży: 19.12 tys. PLN,

- zysk netto: 3.129 tys. PLN.

« powrót