Odstąpienie od oferty publicznej akcji serii D

26 Kwietnia 2016

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że podjął uchwałę o odstąpieniu od oferty publicznej akcji serii D.

Powodem odstąpienia od oferty publicznej jest pozyskanie przez Spółkę finansowania z innego źródła, tj. w wyniku uplasowania emisji 2,5-letnich obligacji, o czym Spółka wcześniej szczegółowo informowała. Środki pozyskane z tytułu emisji obligacji pozwalają na obsługę zawartych kontraktów oraz na wyposażenie i unowocześnienie linii produkcyjnej oraz parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym.

« powrót