Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Spółki na 10.02.2021 r.

14 Stycznia 2021

Spółka Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż na dzień 10 lutego 2021 roku, na godzinę 12.00 zostało zwołane w trybie Art. 25 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie 00-687, ul. Wspólna 70 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Sporządzenie listy obecności;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

czytaj więcej »

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 r.

31 Maja 2019

 

Pismo Zarządu Cenospheres Trade & Engineering S.A.

 

Sprawozdania finansowe wraz z pozostałymi dokumentami zostały udostępnione w zakładkach

RELACJE INWESTORSKIE-> RAPORTY OKRESOWE

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 27.06.2019 r.

22 Maja 2019

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 12.00 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, 00-687.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 20.06.2018 r.

24 Maja 2018

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż na dzień 20 czerwca 2018 roku, na godzinę 12.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Emilii Plater 28

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 29.02.2018 r.

30 Stycznia 2018

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. zwołał na dzień 26 lutego 2018 roku, o godzinie 11.00 Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku WCC przy ul. Emilii Plater 28 w Warszawie.

czytaj więcej »