Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie Członka Zarządu

16 Czerwca 2016

Zarząd spółki Cenespheres Trade & Engineering S.A. poinformował, że 16 czerwca 2016 r. Pan Vitaly Dorofeyev złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta i objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2016 r

1 Czerwca 2016

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. zwołał na dzień 28 czerwca 2016 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

czytaj więcej »

Rezygnacja Członka Zarządu

1 Czerwca 2016

Zarząd spółki Cenespheres Trade & Engineering poinformował, że w dniu 01.06.2016 r. Pan Marcin Łuniewski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu CTE S.A. ze względu na stan zdrowia.

czytaj więcej »

Odstąpienie od oferty publicznej akcji serii D

26 Kwietnia 2016

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że podjął uchwałę o odstąpieniu od oferty publicznej akcji serii D.

czytaj więcej »

Przydział obligacji na okaziciela serii B

21 Kwietnia 2016

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. dokonał przydziału 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) obligacji serii B na okaziciela.

czytaj więcej »