Cenosfery białe

Cenosfery zwane również mikrosferami glinokrzemianowymi, to sferyczne cząstki krzemianowo-glinianowe o średnicy 20 do 500 µm, wypełnione gazem, głównie dwutlenkiem węgla i azotem.

Cenosfery białe charakteryzuja są dużą ilością Al2O3 i niską, jak na mikrosferę, zawartością SiO2 i Fe2O3.

Cenosfery białe występują rzadziej i stosowane są szczególnie tam, gdzie wymagana jest odporność na duże temperatury lub jasny kolor.

Mozna je wykorzystywać np. jako

- składnik lekkich wyrobów izolacyjnych ogniotrwałych, 

- wypełniacze farb, lakierów, powłok, tworzyw sztucznych i klejów, 

- lekki dodatek do specjalnych mas betonowych

- w odlewnictwie.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu otrzymania Karty Technicznej i Karty Bezpieczeństwa.