Cenosfery szare

Cenosfery zwane również mikrosferami glinokrzemianowymi, to sferyczne cząstki krzemianowo-glinianowe o średnicy 20 do 500 µm, wypełnione gazem, głównie dwutlenkiem węgla i azotem.

Cenosfery szare charakteryzują się dużą zawartością SiO2 i Fe2O3 oraz mniejszą, jak na mikrosfery, zawartością Al2O3

Cenosfery szare występują częściej i mogą być wykorzystywane np. jako składnik zapraw murarskich, tynków,
pokryć dachowych, specjalnych zapraw cementowych, betonów natryskowych, materiałów izolacyjnych
i wygłuszających 
zarówno w budownictwie jak i w przemyśle motoryzacyjnym czy kompozytowym.

Mnogość zastosowań czyni cenosferę szarą pożądanym ultralekkim wypełniaczem mineralnym.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu otrzymania Karty Technicznej i Karty Bezpieczeństwa.