KALENDARIUM WYDARZEŃ

rok 2017


rok 2016

Raport kwartalny skonsolidowany za IV kwartał 2015 r. - w dniu 15.02.2016 r.

Roczne sprawozdanie finansowe skonsolidowane za rok obrotowy 2015 – 29.04.2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2016 r. - w dniu 11.05.2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2016 r. - w dniu 12.08.2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2016 r. - w dniu 14.11.2016 r.

 

rok 2015

Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2015 r. - 15.05.2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2015 r. - 14.08.2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2015 r. - 13.11.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.06.2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17.11.2015 r.