KONTAKT

Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Wspólna 70 , 00-687 Warszawa

tel. +48 530 333 691

info@cenospheres.eu
www.cenospheres.euAUTORYZOWANY DORADCA

Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

tel. +48 22 209 98 00

fax +48 22 209 98 01

biuro@rubiconpartners.pl

www.rubiconpartners.pl

 

 

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BZ WBK

ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

 Adres korespondencyjny:

pl. Wolności 15, 61-739 Poznań

tel. (+48 61) 856 48 80

faks (+48 61) 856 47 70

sekretariat.dm@bzwbk.pl

www.dmbzwbk.pl