Produkty

Oferujemy do sprzedaży cenosfery, zwane również mikrosferami glinokrzemianowymi.

Cenosfery to sferyczne cząstki krzemianowo-glinianowe o średnicy 20 do 500 µm, wypełnione gazem - głównie dwutlenkiem węgla i azotem, powstające jako uboczny produkt spalania węgla kamiennego w elektrowni.

Cenosfery to ultralekki wypełniacz mineralny:

  • o barwie od szarej przez jasnoszarą do białej, 
  • o gęstości objętościowej ok. 0,8 g/cm3 oraz
  • o gęstości nasypowej zazwyczaj nie przekraczającej 0,4 g/cm3 .

Cenosfery są stosowane przede wszystkim jako główny wypełniacz lub substytut frakcji drobnej wypełniacza ze wszystkimi rodzajami spoiw (cement, gips, żywice organiczne, dyspersje, polimery).

Dzięki swoim właściwościom cenosfery:

  • redukują masę końcowych wyrobów, 
  • znacznie poprawiają przewodnictwo cieplne, 
  • zwiększają lejność i pompowalność mas,
  • poprawiają odporność na działanie wysokich temperatur,
  • posiadają znikomą nasiąkliwość. 

 Na specjalne zamówienia oferujemy cenosferę frakcjonowaną.