Projekty UE

 

Firma Cenospheres Trade & Engineering S.A. (wcześniej Kazsphere S.A.) realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mikrosfer w Spółce Kazsphere S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania mikrosfer glinokrzemianowych.

Okres realizacji inwestycji: 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.

Wartość projektu: 2 338 599,00 PLN

Wartość dofinansowania: 798 355,87 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.