RADA NADZORCZA

Sultan Akhanov

Absolwent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu imienia M.W. Lomonosowa.Od ponad 10 lat pracował na różnych stanowiskach w wiodących firmach Kazachskich oraz międzynarodowych takich jak: Deloitte, TCF LLP.
Od czerwca 2011 r Dyrektor Generalny i Założyciel grupy firm Kazsphere: Kazsphere LPP, Kazsphere Agro, Kazsphere Trade.

Grzegorz Golec

Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.Od ponad 15 lat pracuje w różnych spółkach prowadzących transakcje kapitałowe oraz zarządzających majątkiem NFI. Od roku 2008 partner w grupie kapitałowej Rubicon Partners, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu Rubicon Partners Corporate Finance SA oraz członka zarządu Rubicon Partners SA.
Jest autorem kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej.

Piotr Karmelita

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Od czerwca 2011 r Dyrektor Generalny i Założyciel grupy firm Kazsphere, póżniej Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Waldemar Pichór

Adiunkt w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Główny obszar prac badawczych: lekkie wypełniacze mineralne, głównie mikrosfery glinokrzemianowe i perlit ekspandowany. Samodzielnie prowadzi trzy granty badawcze. Jest autorem około 50 publikacji naukowych, w tym kilkunastu o zasięgu międzynarodowym, zgłoszeń patentowych i patentów, kilka wdrożeń technologii do przemysłu, ponad 200 prac dla przemysłu.

Wojciech Grzybowski

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bankowości i zarządzania aktywami, przedsiębiorstwami i projektami, realizowanego m.in. w Grupie PZU, Polski Banku Rozwoju SA, BRE Banku SA, Banku Współpracy Europejskiej SA, Polskim Banku Inwestycyjnym SA.