RAPORTY ESPI

Raport nr 09 z dnia 09.06.2019: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

Raport nr 23 z dnia 24.05.2018: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki na dzień 20 czerwca 2018 r. 

Raport nr 04 z dnia 31.01.2018: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 03 z dnia 30.01.2018: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 26 lutego 2018 r. oraz projekty uchwał

Raport nr 02 z dnia 19.01.2018: Wartość sprzedaży- dane o działalności handlowejCenospheres Trade& Engineering S.A. w IV kwartale 2017r. 

Raport nr 32( 1) z dnia 05.01.2018: Korekta do zawiadomienia w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 31 z dnia 29.12.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 30 z dnia 29.12.2017: Zawiadomienie w trybie art.69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 29 z dnia 29.12.2017: Zawiadomienie w trybie art.19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Raport nr 28 z dnia 29.12.2017: Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 27 z dnia 29.12.2017: Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 26 z dnia 28.12.2017: Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 25 z dnia 28.12.2017: Zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 24 z dnia 30.11.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 23 z dnia 31.10.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 22 z dnia 20.10.2017: Wartość sprzedaży- dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w III kwartale 2017r.

Raport nr 21 z dnia 06.10.2017: Zawiadomienie w trybie art69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport nr 20 z dnia 30.09.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 19 z dnia 31.08.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 18 z dnia 31.07.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 17 z dnia 20.07.2017: Wartość sprzedaży- dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w II kwartale 2017r.

Raport nr 16 z dnia 30.06.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 15 z dnia 29.06.2017: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.06.2017 r. 

Raport nr 14 z dnia 02.06.2017: Uzupełnienie do raportu z dnia 02.06.2017 r. 

Raport nr 13 z dnia 02.06.2017: Ogłoszenie o zwołaniu ZwZ Spółki na dzień 29 czerwca 2017 r. 

Raport nr 12 z dnia 31.05.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 11 z dnia 28.04.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 10 z dnia 20.04.2017: Wartość sprzedaży- dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w I kwartale 2017r. 

Raport nr 9 z dnia 31.03.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 8 z dnia 08.03.2017: Dokonanie odpisu aktualizującego wartości od spółki zależnej

Raport nr 7 z dnia 28.02.2017: pominięty numer

Raport nr 6 z dnia 28.02.2017: Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Raport nr 5 z dnia 02.02.2017: Korekta raportu bieżącego nr 2 z dnia 31.01.2017 r.

Raport nr 2(4) z dnia 31.01.2017: Zmiana warunków obligacji Serii A

Raport nr 3 z dnia 19.01.2017: Wartość sprzedaży-dane o działałności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w IV kwartale 2016 r.

Raport nr 2 z dnia 19.01.2017: Wykaz Akcjonariuszy posidających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19.01.2017r.

Raport nr 6 z dnia 17.11.2016: Odwołanie prognozy finansowej na 2016 r.

Raport nr 5 z dnia 10.11.2016: Zmiana warunków emisji obligacji Serii A

Raport nr 4 z dnia 20.10.2016: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w III kwartale 2016 r.

Raport nr 3 z dnia 20.07.2016: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w II kwartale 2016 r.

Raport nr 2 z dnia 29.06.2016: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28.06.2016

Raport nr 1 z dnia 01.06.2016: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A. na dzień 28 czerwca 2016 r.

Raport nr 6 z dnia 17.11.2015: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 17.11.2015

Raport nr 5 z dnia 21.10.2015: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A. na dzień 17 listopada 2015 r.

Raport nr 4 z dnia 30.06.2015: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2015

Raport nr 3 z dnia 26.06.2015: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

Raport nr 2 z dnia 03.06.2015: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport nr 1 z dnia 28-04-2015:  Przystąpienie do systemu ESPI