RAPORTY ESPI

 

Raport nr 5 z dnia 02.02.2017: Korekta raportu bieżącego nr 2 z dnia 31.01.2017 r.

Raport nr 2(4) z dnia 31.01.2017: Zmiana warunków obligacji Serii A

Raport nr 3 z dnia 19.01.2017: Wartość sprzedaży-dane o działałności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w IV kwartale 2016 r.

Raport nr 2 z dnia 19.01.2017: Wykaz Akcjonariuszy posidających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19.01.2017r.

Raport nr 6 z dnia 17.11.2016: Odwołanie prognozy finansowej na 2016 r.

Raport nr 5 z dnia 10.11.2016: Zmiana warunków emisji obligacji Serii A

Raport nr 4 z dnia 20.10.2016: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w III kwartale 2016 r.

Raport nr 3 z dnia 20.07.2016: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w II kwartale 2016 r.

Raport nr 2 z dnia 29.06.2016: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28.06.2016

Raport nr 1 z dnia 01.06.2016: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A. na dzień 28 czerwca 2016 r.

Raport nr 6 z dnia 17.11.2015: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 17.11.2015

Raport nr 5 z dnia 21.10.2015: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A. na dzień 17 listopada 2015 r.

Raport nr 4 z dnia 30.06.2015: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2015

Raport nr 3 z dnia 26.06.2015: Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

Raport nr 2 z dnia 03.06.2015: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

Raport nr 1 z dnia 28-04-2015:  Przystąpienie do systemu ESPI