SPÓŁKA

Firma Cenospheres Trade & Engineering S.A. (wcześniej Kazsphere S.A.) powstała w 2012 r.  w celu poszukiwania i wydobywania cenosfery (mikrosfery glinokrzemianowej) w Kazachstanie.

CTE S.A. jest właścicielem kazachstańskiej spółki pozyskującej cenosferę Kazsphere LLP.

Założycielami i akcjonariuszami CTE S.A. są firmy i osoby fizyczne z Polski i Kazachstanu.

Od początku działalności CTE S.A. skupia się na poszukiwaniu atrakcyjnych złóż cenosfery, zlokalizowanych przede wszystkim w lagunach osadczych przy elektrowniach i elektrociepłowniach.

Cenosfera znajdująca się w popiołach zrzucanych do laguny jest wydobywana, suszona, pakowana i transportowana do Polski.

Następnie CTE S.A. poddaje ją przetwarzaniu i uszlachetnianiu.