WZA

Dokumenty na NWZA 10.02.2021 r. 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 

Treść proponowanych uchwał

Informacja o liczbie akcji i liczbie głosow z tych akcji

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 


Dokumenty na ZWZ 26.08.2020 r. 


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Treść proponowanych uchwał

Informacja o liczbie akcji i liczbie głosow z tych akcji

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa 

 


Dokumenty Zarządu


Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 

Opinia biegłego rewidenta 

Sprawozdanie Zarządu z działalności


Dokumenty Rady Nadzorczej


Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Opnia Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego

Uchwały Rady Nadzorczej Dokumenty na ZWZ 27.06.2019 r. 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Treść proponowanych uchwał

Informacja o liczbie akcji i liczbie  głosów z tych akcji

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa 

 

Dokumenty na NWZ 27.06.2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NZWZA- po zmianie

Ogłoszenie o zwołaniu NZWZA

Treść proponowanych uchwał- po zmianie

Treść proponowanych uchwał

Informacja o liczbie akcji i liczbie  głosów z tych akcji

Formularz do głosowania przez pełnomocnika-po zmianie

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa 

 

 

Dokumenty na ZWZA 20.06.2018r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Treść proponowanych uchwał

Informacja o liczbie akcji i liczbie  głosów z tych akcji

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa Dokumenty na NWZ 26.02.2018r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Treść proponowanych uchwał

Informacja o liczbie akcji i liczbie  głosów z tych akcji

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa 


Dokumenty na ZWZ 29.06.2017r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Treść proponowanych uchwał

Formularz do głosowania

Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji

 

Dokumenty na NWZ 22.12.2016 r.

Podjęte uchwały 19.01.2017 r.

Podjęte uchwały 22.12.2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Treść proponowanych uchwał

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Formularz do głosowania

Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji


Dokumenty na ZWZ 28.06.2016 r.

Podjęte uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Treść proponowanych uchwał

Formularz do głosowania

Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji


Dokumenty na NWZ 17.11.2015 r.

Podjęte uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Treść proponowanych uchwał

Formularz do głosowania

Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji


Dokumenty na ZWZ 30.06.2015 r.

Podjęte uchwały

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Treść proponowanych uchwał

Formularz do głosowania

Informacja o liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2014 r.