Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/B+R/2015

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

czytaj więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/B+R/2015

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

czytaj więcej »

zapytanie ofertowe nr 6/2014

zapytanie ofertowe nr 6/2014 - klasyfikator/przesiewacz

czytaj więcej »

zapytanie ofertowe nr 5/2014

zapytanie ofertowe nr 5/2014 - stacja załadunku Big Bag

czytaj więcej »

zapytanie ofertowe nr 4/2014

zapytanie ofertowe nr 4/2014 - suszarnia

czytaj więcej »